20 Kasım 2013 Çarşamba

Rüyada Ağlamak, Rüyada Ağladığını Görmek

Rüyada ağlamak kimi zaman sevinç kimi zaman da üzüntü getirir. Bu durumda yapılması gereken şey rüyanızda nasıl ağladığınızı tespit ederek ona göre tabirlerden faydalanmak olacaktır. 

• Rüyada yüksek sesle, çığlıklar atarak, söylenerek, üstünü başını yırtarak, bağıra çağıra ağlamak rüyayı görenin gerçek yaşantısında da buna benzer bir ağlamaya sebep olacak bir durumla karşılaşması yakındır diye yorumlanır.
• Rüyada yaptığı kötülüklerden tövbe ederek, hatalarını hatırlayıp Allah’tan af dileyerek ağlamak huzura ve sevince kavuşacağınızı gösterir.
• Ağladığını ve gözlerinden akan yaşın bir yerde biriktiğini gören kimse çok gözyaşı ve ter dökerek istediği mal varlığına kavuşur. Suya muhtaç olanlar ise bu rüya Allah’ın rahmetine ve yağmurun geleceğine işaret eder. Gözyaşının olduğu yere rahmet ve merhamet gelir
• Bir kişinin rüyada ağladığını görmesi bulunmaz sermayedir.
• Ebu Said El-Vâiz ‘e göre rüyada tanıdığı bir insanın öldüğünü veya hastalandığını görmek rüyayı gören kişinin gördüğü gibi çıkmasına üzüntüye ve hüzne işaret eder.
• Ağlamadığını hissetmeyen ama gözünden yaş geldiğini gören kimse muradına erer, dilekleri kabul olur.
• Rüyasında ağladığını gören kişinin uyandığında yastığı ıslaksa kişi hayatında canını sıkan bir musibet için rüyasında ağlayarak biraz olsun derdini hafifletmiş sayılır.
• Rüyada yatağının üstüne atlayıp, yastıkla ağzını kapayarak ağladığını gören kimse derdini kişilerden gizleyecek demektir.

İslami Rüya Tabirleri açısından Rüyada Ağladığını görmek

• Sessizce ağlamak yağmur ve berekete, Allah’ın rahmetine işaret eder.
• Rüyada bir çocuğun ağladığını görmek önemsenmeyecek bir dert ile gereksiz yere dertleneceğinizi gösterir, dünya malına ve işine çok fazla önem vermeye başlayıp ahireti boşladığınızın işaretçisidir.
• Rüyada bir uçurumun başında ağladığını görmek karar verdiğiniz şeyden aslında emin olmayacağınıza işaret eder.
• Rüyada ağladığınızı ve gözyaşınızı başka birine sildiğinizi görmek birinin derdinize ortak olacağına ve derdinizin yükünü hafifleteceğine işaret eder.

Rüyada Ağlamak neyin işaretidir?

• Rüyada ağlamak gerçek hayatta sevineceğinizi gösterir.
• Rüyanızda ağladığınızı ve ağladıktan sonra rahatladığınızı görmek feraha ereceğinizin işaretidir.
• Ağlarken yanaklarınıza sıcak gözyaşınızın döküldüğünü hissediyorsanız bu sizi iyi hissettiriyorsa hayatta sevineceğinize, soğuk buz gibi bir şekilde yanaklarınıza değiyorsa bu da kedere gireceğinize işaret eder.
• Rüyada bağırmayarak ağladığını görmek, korkuya karışık bir üzüntü yaşayacağınıza işarettir.
• Ağlamadığınız halde gözlerinden yaş akmadığını görmek mutlu olacağınıza işaret eder.
• Ağladığını ve gözünden yaş yerine kan aktığını görmek başkasının yaşadığı bir sıkıntı için onun derdine ortak olacağınıza işaret eder.
• Ebu Sait El-Vaiz’e göre: rüyada tanıdığı bir insanın vefat ederek buna ağladığını görmek, gördüğü gibi çıkmaya, ölüm yüzünden musibete, kedere ve halkın suçlamasına delildir. Halkın bir büyük için ağladıklarını ve elbiselerini yırttıklarını görmek, o kişinin kötülük yapacağına delalet eder. Rüyada olduğunu ve cenazesinin arkasından halkın sessizce ağladıklarını görmek, devlet büyüğü tarafından herkesin sevineceklerine işarettir.
• Kırmanı’ye göre: Rüyada ağladığını görmek, gören kişinin büyük bir sevince ve feraha ulaşacağını gösterir. Eğer ki rüyada ağlamak göstere göstere bağıra çağıra olursa bu bir belanın başa geleceğine işaret eder.
• Gözleri yaş ile dolu olduğu halde göz yaşının dışarı akmadığını gören kimse hakkı ile mal ve para kazanır.
• Sağ gözünün yaşının akıp sol gözüne girdiğini gören, yakınlarına kavuşur.
• Caferi Sadık’a göre: ağladığını ve sonra güldüğünü görenin eceli yaklaşmıştır. Rüyada ağlamanın en iyisi bağırıp çağırmadan ağlamaktır. Caferi Sadık bu yorumu yaparken bu rüyayı bin kereden fazla tecrübe ettiğini ve her birinde ancak iyilik ve hayır gördüğünü söylemiştir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada yüksek sesle bağırarak veya elini yüzüne vurarak, üstünü başını yırtarak ağlamak, rüya sahibinin gerçekte bu şekilde ağlamasına işaret eder. Eğer Allahü Teala korkusundan, günahını hatırlayıp pişman olmaktan ya da Kur’an dinlemekten ötürü ağlanıyorsa, o zaman rüya sahibinin sevinmesine, üzüntü ve kederinin gitmesine işaret eder. Sessizce ağlamak, Allah’tan korkmaya, Allah tarafından tarafından rahmetin inmesine, muhtaç olan kimseler için yağmur yağmasına delalet eder. Sessizce ağlamak yağmur ve berekete, rahmete ve Allah korkusuna, sevinç ve sürura delalet eder.


EmoticonEmoticon

Rüya Nedir?

İnsanoğlu hayatının yaklaşık üçte birini uykuda geçirir ki bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesi demektir. Eski çağlardan beri insanları ilgilendiren rüyalara ilkel toplumlar da çok önem verilmiştir. Rüyaların, korkulan tanrılar tarafından verilen armağan veya cezalar olabileceğine inanılmıştır. Daha sonra kahinler rüyaları açıklamaya, yorumlamaya başlamışlardır. İlk rüya yorumcularının ne zaman ortaya çıktıkları da belli değildir. Ancak Babil'in kahinlerinin büyük ün yaptıkları bilinmektedir. Kaldeliler, Astroloji vb. nin yanı sıra rüya yorumlarında da başarı kazanmışlardır. Zamanla belirli rüyaların anlamları da kesinleşmiştir. Eski Mısırlılar, eski Yunanlılar ve Araplar rüya yorumlarıyla ilgili kitaplar yazmışlardır.

İnsanoğlu hayatının yaklaşık üçte birini uykuda geçirir ki bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesi demektir. Uyku, günlük çalışmalardan yorgun düşen insan bedeninin ve sinirlerinin dinlenme zamanıdır. Ünlü ruh bilimci Sigmund Freud'un da araştırmalarının büyük bölümünü oluşturan uyku sırasında, kişinin bilinç altında düşüncelerinin, özlemlerinin ya da isteklerinin bir film şeridi gibi göz önünden geçtiği varsayılır ki buna Rüya adını verilir. Freud'a göre bilincin gizlediği, tamamen sakladığı olgular ortaya çıkabilmek için yol aramaktadır. Bunlardan bazıları da rüyalar haline girerek kendilerini gösterir. Freud'un yolunda ilerleyen doktorlar da günümüzde rüyalara önem verip, rüyaları bilimsel olarak açıklayarak hastalarını tedavi etmektedir. Bazı soyut kavramların açıklamaları bilimsel bir zemine oturtularak ifade edilebildiği halde, rüya kavramını bu şekilde açıklamak pek mümkün görünmüyor. Ancak bunu bilimsel verilerle değil de, dinsel yönden açıklanabildiği de bir başka soyut gerçektir. Bu açıklamaya göre ruh bedenden ayrıldığı zaman, yaşanan

olayların tümüne rüya diyebiliriz.


Gördügünüz rüya inşaallah hayır çıkar. Rüya tabirleri rastgele herhangi kaynaksız bir yerden bakılmamalı.

Tercihiniz İslami rüya tabirleri olmalıdır. Gördüğünüz rüyanın tabirini doğru bir sekilde ögrenmek için doğru

yerdesiniz.