4 Haziran 2016 Cumartesi

Rüyada Karınca Görmek

Rüyada karınca görmeye yönelik ev halkına, akrabaya, mal ve nimete yahut yolculuk ve ayrılığa delalet eden rüya yorumları bulunmaktadır. Karıncanın uçarak evden uzaklaşması ev halkından birinin gurbete gitmesine işaret eder. Rüyada çok karınca görmek orduya, kalabalık insan topluluklarına yahut mal ve nimetin bol olacağına delildir. Rüyada karıncaların elinizin üstünde dolaştığını gördüyseniz, eliniz bolca para tutacak demektir. Rüyada karıncaların gitmesi için türlü yollar denediğinizi ancak onların hala orada olduklarını gördüyseniz sevmediğiniz bir işten para kazanacaksınız demektir.
Rüyada evin duvarlarında karıncaların dolaştığını gördüyseniz ve onlardan huylandıysanız, gerçek hayatta vesvese yapacağınız birkaç dert ve tasanızın olacağına işarettir. Bir gıda maddesine karıncaların üşüştüğünü görmek, o şeyin pahalılaşmasına ve onu alanların zorluk çekmesine neden olur. Rüyada karıncanın eve bir şey getirmesi hayra ve nimetin bereketlenmesine, götürmesi ise hırsızlığa yahut bir vesileyle görülecek zarara işaret eder.
Kişinin rüyasında ağzından ve burundan karınca çıkması vefat etmesine delalet eder denmektedir. Atlıkarınca konulara çabuk intibak eden, çözüm üretmekle ve iş becermekte mahir olan bir kimseye yahut sevinç dolu haber ve gelişmelerin habercisidir Karınca yuvası köylü ile işbölümü yaparak veya imece usulü uyumlu çalışmaya, Evde görülen çok karınca aile ve eş dost çevresinin genişlemesine delalet eder. Rüyada karınca görmek aynı günlük hayatta da belirtildiği üzere bolluk ve bereket işaretidir. Rüyada karınca yemek veya karıncanın kendi evine girdiğini görmek evin hayır ve bereketinin çokluğuna yorumlanır.
Rüyada karınca görmek, aşırı hırslı biri olduğunuzun ve hiçbir şeyden memnun olmadığınızın belirtisidir. Rüyada görülen karınca uzun ömre de yorulur. Kişinin karıncayı rüyasında bir yerden uçuyor görmesi, oradaki hastanın ölmesine işarettir. Rüyasında kişinin karıncayı evinden yemek ile çıkıyor görmesi, onun fakir olmasına yorumlanır. Rüyada evinden karınca çıkarken görmesi onun ailesinin sayısının azalacağına yorulur. Rüyasında karıncanın bir köye girdiğini görmesi, o köye askerin gireceğine işarettir. Rüyada karınca yemek veya kendi evine girdiğini görmek evin hayır ve bereketinin çokluğuna yorumlanır.
Rüyada karınca görmek, bunlar eğer bir yerden bir yere sıra halinde akıyorsa halkın birleşip, oy vermek niyetinde oldukları partiyi ihya edecekleri anlamına gelir. Evinde birden çok karıncanın dağınık bir şekilde gezindiğini gören kişinin çocukları hayatlarında muvaffak olur. Evinde mutfağındaki yemeklerin üstüne karıncaları üşüşmüş olarak gören kimsenin alım gücünde bir azalma olur. Evinden karıncaların kırıntıları ve yemek artıklarını alarak çıktıklarını gören kişi yakın zamanda evini değiştirir bir yerden bir yere göç eder. Kirmani 'ye göre; Çok karınca görmek mal ve nimetle yorumlanır. Rüyasında evinden karıncaların bir şey taşıdıklarını görmek hayır değildir; aksine. getirdiğini görmek hayırlıdır.
Bir rivayete göre, karınca görmek, hırsızların gireceğine delalet eder. Cabir'ül-Magribi'ye göre; Çok karınca görmek, zayıf bir düşmanla kıyaslanır. Evinde zararlı olmayan bir çok karınca görmek, çocuklarının çoğalacağına; evinden karıncaların çıktığını görmek de azalacağına işarettir. Ismail El-As'as'a göre; Küçük ve kırmızı karınca, zayıf inşanlardır. İyi ve siyah karıncalar da akraba ve ev halkı ile tabir edilirler. Evinden karıncaların uçarak çıktıklarını görmek, çocuklarından bir kaçının evden ayrılarak, gurbete gideceklerine delildir.
Ebu Sait El-Vaiz'e göre; Çok karınca görmek, askerle kıyaslanır. Karınca bulunması gerekmeyen bir yerde birçok karınca olduğunu görmek, orada oturanlar için iyi değildir. Bir rivayete göre, orası askerler tarafından işgal olunur. Cafer-i Sadik'a (ra) göre ; Rüyada karınca görmek, dört şekilde tabir olunur; ev halkı, akraba, yolculuk, mal ve nimet. Bir başka rivayete göre de: Rüyada, görülen karınca zayıf ve hırslı bir kavimdir. Karınca, asker, ordu, aile ve uzun ömür ile tabir edilir. Bir kimse rüyada karıncanın bir köye girdiğini görse, oraya asker girer. Yatağı üzerinde karınca bulunduğunu gören kimsenin, evladı çok olur.
Karıncanın evinden dışarı çıktığını gören kimsenin, aile halkı azalır. Hasta bulunan bir yerde karıncanın uçtuğunu görse, o hasta ölür. Hasta olan kimse vücudunda karıncanın dolaştığını görse, ölür. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada, karıncanın yuvasından çıktığını görse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Bir kimse rüyada bir evde veya bir mahallede çokça karınca olduğunu görse, o yer halkının nesli çoğalır. Karıncanın bir ev veya mahalleden çıktığını görse, ora halkı ölüm veya nakil ile azalır.
Rüyada karıncanın kanatlandığının görülmesi, birçok askerin ölmesine işarettir. Rüyada karıncanın dilini bilmek ve anlamak Süleyman (A.S.)'in kıssasına binaen velayete işarettir. Bir kimse rüyada karıncayı ağzında yiyecek olduğu halde evine girdiğini görse, o evin hayır ve bereketi çok olur. Karıncanın, ağzında yiyecek olduğu halde evinden çıktığını gören kimse fakir olur. Rüyada bir karıncayı öldürdüğünü gören kimse, bir takım zayıf insanlardan dolayı bir günah isler. Memur olmak isteyen birisi karıncanın konuşmasını işitse, memuriyete nail olur. Büyük bir karınca muhariplerin öldürülmesine, hastaların ölmesine ve yolculuk yapmak arzusunda bulunanların da, ölüm haberlerine ve zarar etmelerine işarettir.
Rüyada karıncaları yakmak sevdiğiniz bir arkadaşın kalbini kıracak bilinçli bir şekilde onu üzeceksiniz demektir. Böyle bir durum gerçekleşirse en azından yaptığınız hatanın farkına varıp özür dilemenizde veya arkadaşınızın gönlünü almanızda fayda vardır. Rüyada karınca öldürmek ya da karınca yuvasını bozmak bir konuda bile bilmeye karar verecek, sinir ve hınç ile hızlı kalkıp zararla oturacaksınız demektir. Bu tarz bir durum ile karşı karşıya gelirseniz muhakkaksakin olmak için kendinize telkinlerde bulunun ve etrafınızdan destek isteyin.


EmoticonEmoticon

Rüya Nedir?

İnsanoğlu hayatının yaklaşık üçte birini uykuda geçirir ki bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesi demektir. Eski çağlardan beri insanları ilgilendiren rüyalara ilkel toplumlar da çok önem verilmiştir. Rüyaların, korkulan tanrılar tarafından verilen armağan veya cezalar olabileceğine inanılmıştır. Daha sonra kahinler rüyaları açıklamaya, yorumlamaya başlamışlardır. İlk rüya yorumcularının ne zaman ortaya çıktıkları da belli değildir. Ancak Babil'in kahinlerinin büyük ün yaptıkları bilinmektedir. Kaldeliler, Astroloji vb. nin yanı sıra rüya yorumlarında da başarı kazanmışlardır. Zamanla belirli rüyaların anlamları da kesinleşmiştir. Eski Mısırlılar, eski Yunanlılar ve Araplar rüya yorumlarıyla ilgili kitaplar yazmışlardır.

İnsanoğlu hayatının yaklaşık üçte birini uykuda geçirir ki bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesi demektir. Uyku, günlük çalışmalardan yorgun düşen insan bedeninin ve sinirlerinin dinlenme zamanıdır. Ünlü ruh bilimci Sigmund Freud'un da araştırmalarının büyük bölümünü oluşturan uyku sırasında, kişinin bilinç altında düşüncelerinin, özlemlerinin ya da isteklerinin bir film şeridi gibi göz önünden geçtiği varsayılır ki buna Rüya adını verilir. Freud'a göre bilincin gizlediği, tamamen sakladığı olgular ortaya çıkabilmek için yol aramaktadır. Bunlardan bazıları da rüyalar haline girerek kendilerini gösterir. Freud'un yolunda ilerleyen doktorlar da günümüzde rüyalara önem verip, rüyaları bilimsel olarak açıklayarak hastalarını tedavi etmektedir. Bazı soyut kavramların açıklamaları bilimsel bir zemine oturtularak ifade edilebildiği halde, rüya kavramını bu şekilde açıklamak pek mümkün görünmüyor. Ancak bunu bilimsel verilerle değil de, dinsel yönden açıklanabildiği de bir başka soyut gerçektir. Bu açıklamaya göre ruh bedenden ayrıldığı zaman, yaşanan

olayların tümüne rüya diyebiliriz.


Gördügünüz rüya inşaallah hayır çıkar. Rüya tabirleri rastgele herhangi kaynaksız bir yerden bakılmamalı.

Tercihiniz İslami rüya tabirleri olmalıdır. Gördüğünüz rüyanın tabirini doğru bir sekilde ögrenmek için doğru

yerdesiniz.