4 Haziran 2016 Cumartesi

Rüyada Kıç Görmek

Rüyada kıç görmek genel tabiriyle kocaya, mala, sırları gizleyen kimseye, mahrem şeylere, oturulan yere ya da davulcu ve zurnacıya, akılsız bir adama işaret eder. Tuvalet yahut buna benzer bir yerde kıçından pislik çıktığını görmek normal ihtiyaçlar için mal ve para harcamaya işaret eder. Rüyada uygun olmayan ortamlarda böyle bir şey olması gereksiz ve lüzumsuz olarak mal ve para harcamaya delalet eder. Rüyada bilinmeyen bir kadının kıçını görmek, dünyanın o kimseden yüz çevireceğinin habercisidir. Rüyada arkadan kan çıkması toruna işaret eder. Rüyada bir kadına arkadan yaklaşmak usulsüz olarak bir şeyi talep etmeye işaret eder. Rüyada kıç üstü sürünmek çaresizliğe işaret eder. Rüyada kıç insanın cüzdanına, sandığa, mahzene, dükkan yahut meclise; kaidede görülen değişiklikler de, bu sayılan şeylerde meydana saba fakat kendisinden faydalanılan bir kimseye,
Rüyada görülen kıç koca ve mal ile tabir edilir. Kıç, zelil bir kimsedir. Bazı tabirciler kıç, davulcu ve zurnacı bir kimsedir, bazıları da, bazı mahremlerdir, dediler. Bazı tabirciler de kıç, sırları gizleyen kimsedir, demişlerdir. Bir kimse rüyada bir adamın kıçını görse, eğer o adam gençse rüyayı gören o kimseden yüz görmez. Eğer tanıdığı bir ihtiyar kimse ise o adam o kimseyi kendinden geriye bırakır. Eğer ihtiyar meçhul ise, bilmediği ve anlamadığı bir taraftan talihsizliğe düşer. Bir kimse rüyada anasının kıçını görse, eğer hacca gidiyorsa haccı batıl olur. Hacca gitmiyorsa geçiminde durgunluk ve kazancı arzusunun hilafına olur. Bir kimse rüyada birisinin kıçını görse, o kimse çirkin ve nahoş yüz görür. Her ne zaman kıçtan kan ve pislik çıktığını görse, çıkan kan ve pisliğin nispetince ondan mal çıkmasına işarettir. Bazı tabirciler kıç, akılsız bir adamdır, dediler. Rüyada bilinmeyen bir kadının kıçını görmek, onu gören kimseden dünyanın dönmesine işarettir. Kıçından kurt çıktığını gören kimse, ailesinden ayrılır. Bir kimse rüyada bir kadına arkadan cinsî münasebette bulunduğunu görse, o kimse usulsüz olarak bir şeyi talep eder. Bazen kıç, zahmet, hastalık veya dövülmekten kişiye gelecek şeylere, büyük işlerden yüz çevirmeye, bazen de, sahibinin itaat ve isyanı üzerine işarettir. Bazen de, rüya sahibinin sır kapısına, pisliklerini temizleyen hizmetçisine, ondan çıkacak iyi veya kötü söze işarettir. Bir kimse rüyada bir adamın kıçını görse, eğer o adam gençse rüyayı gören o kimseden yüz görmez. Eğer tanıdığı bir ihtiyar kimse ise, o adam o kimseyi kendinden geriye bırakır. Eğer ihtiyar meçhul ise, bilmediği ve anlamadığı bir taraftan talihsizliğe düşer. Kıçından kurt çıktığını gören kimse, ailesinden ayrılır. Kıçında kurt olduğundan kıçının kaşındığını kıvrandığını ve rahat edemediğini gören kimse kendi içinde tuttuğu laflar yüzünden ya da sırlar yüzünden sıkıntı yaşayacak içi içini kemirecek demektir. Çocuk kıçını temizlemek temizlerken huylanıyorsanız canınızı sıkacak bir olaya işaret eder, eğer ki huylanmıyorsanız birinin sağlığa kavuşması için güzel emekler verecek onu iyileştireceksiniz demektir. Rüyada kıçından kuş çıktığını gören kimsenin, güzel bir kızı olur. Kıçından balık çıktığını gören kişinin çirkin bir kızı veya karısı olacağına delalet eder. Kıçından bit ya da kurt gibi hayvanların çıktığını gören kimse, akrabalarından bir kısmını terk eder. Kıçından yılan gibi hayvanların çıkması, ailesinden uzak olan kimselere delalet eder. Kişinin kıçından acı ile kan çıkması günahından temizlenmesidir. Kanın oraya buraya bulaşması haram mal çıkartmaya delalet eder.
İmam Nablusi’ye göre;
Rüyada kıç eş ve malla tabir edilir. Rüyada kıçın kapandığını gören kimse, vefat eder. Rüyada kıç zelil kimseye bazen de zurnacı ve davulcu kimseye ya da sır saklayan kimseye delalet eder. Rüyada bir adamın kıçını gören kimse, genç ise o kişinin rüya sahibinden kaçmasına, rüya sahibi ihtiyar ise kendisinin kaçmasına delalet eder. Rüyada kıçının kesildiğini gören kimse, akraba ziyaretini keser. Rüya sahibinin yardımcısı varsa, onu yanından kovar. Rüyada annesinin kıçını gören kimse hacca niyet etmiş ise, hacca gitmesi iptal olur. Böyle bir niyeti yoksa geçim kaynağı kesilir. Bir adamın kıçını gören kimse, asık suratlı bir adam görür.


EmoticonEmoticon

Rüya Nedir?

İnsanoğlu hayatının yaklaşık üçte birini uykuda geçirir ki bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesi demektir. Eski çağlardan beri insanları ilgilendiren rüyalara ilkel toplumlar da çok önem verilmiştir. Rüyaların, korkulan tanrılar tarafından verilen armağan veya cezalar olabileceğine inanılmıştır. Daha sonra kahinler rüyaları açıklamaya, yorumlamaya başlamışlardır. İlk rüya yorumcularının ne zaman ortaya çıktıkları da belli değildir. Ancak Babil'in kahinlerinin büyük ün yaptıkları bilinmektedir. Kaldeliler, Astroloji vb. nin yanı sıra rüya yorumlarında da başarı kazanmışlardır. Zamanla belirli rüyaların anlamları da kesinleşmiştir. Eski Mısırlılar, eski Yunanlılar ve Araplar rüya yorumlarıyla ilgili kitaplar yazmışlardır.

İnsanoğlu hayatının yaklaşık üçte birini uykuda geçirir ki bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesi demektir. Uyku, günlük çalışmalardan yorgun düşen insan bedeninin ve sinirlerinin dinlenme zamanıdır. Ünlü ruh bilimci Sigmund Freud'un da araştırmalarının büyük bölümünü oluşturan uyku sırasında, kişinin bilinç altında düşüncelerinin, özlemlerinin ya da isteklerinin bir film şeridi gibi göz önünden geçtiği varsayılır ki buna Rüya adını verilir. Freud'a göre bilincin gizlediği, tamamen sakladığı olgular ortaya çıkabilmek için yol aramaktadır. Bunlardan bazıları da rüyalar haline girerek kendilerini gösterir. Freud'un yolunda ilerleyen doktorlar da günümüzde rüyalara önem verip, rüyaları bilimsel olarak açıklayarak hastalarını tedavi etmektedir. Bazı soyut kavramların açıklamaları bilimsel bir zemine oturtularak ifade edilebildiği halde, rüya kavramını bu şekilde açıklamak pek mümkün görünmüyor. Ancak bunu bilimsel verilerle değil de, dinsel yönden açıklanabildiği de bir başka soyut gerçektir. Bu açıklamaya göre ruh bedenden ayrıldığı zaman, yaşanan

olayların tümüne rüya diyebiliriz.


Gördügünüz rüya inşaallah hayır çıkar. Rüya tabirleri rastgele herhangi kaynaksız bir yerden bakılmamalı.

Tercihiniz İslami rüya tabirleri olmalıdır. Gördüğünüz rüyanın tabirini doğru bir sekilde ögrenmek için doğru

yerdesiniz.