Rüyada Deve görmek etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Rüyada Deve görmek etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

14 Nisan 2017 Cuma

Rüyada Deve görmek

Yolculuğa, kadri yüce bir kimseye, Deveye binmek bekar kimse için evlenmeye, evli kimse için hacca yahut rızka; devenin kendine binmesi birinden eza ve cefa görmeye, Bir şehirdeki birçok deve sel baskınına, sahrada görülen birçok deve yağmura, Deve ile uğraşmak kavga etmeye, hastalığa, Evin önüne deve çökmesi, evde hasta varsa vefatına; Dişi devenin eti kadın tarafından gelecek dünyalığa, onun sütü bolluk ve berekete, Develerin kavgası saltanat mücadelesine, Devenin dar bir yerden geçmesi bid'at işlemeye, Deveci vali yahut komutana, kaptana ve araç sürücüsüne delalet eder. Deve pisliği mal, deve yavrusu çocuk, deve yünü helal maldır.


Bazı sorunlarla karşılaşacaksınız anca sabrederseniz ve yılmazsanız bu sorunları aşabilirsiniz demektir. Bir deveye sahip olduğunuzu görmek, para durumunuzun iyileşeceğini ve elinize para geçeceğini belirtir.


Bazı sorunlarla karşılaşacaksınız anca sabrederseniz ve yılmazsanız bu sorunları aşabilirsiniz demektir. Bir deveye sahip olduğunuzu görmek, para durumunuzun iyileşeceğini ve elinize para geçeceğini belirtir.


Birtakım zorluklarla karşılaşacaksınız, ama sabırlı davranıp bunların üstesinden gelebileceksiniz. Bir deve aldığınızı gördüyseniz, elinize çok para geçecek.


Başarı, Kısmet, para, murattır. Deve çölde görülürse umulmayacak kadar büyük zenginliktir. Yere çöken deve bütün sorunların biteceğine işaret eder.


Ibni Şirin'e göre: rüyasında deveye binmiş olarak gittiğini gören, yolculuğa çıkar; deve üzerinde döndüğünü gören, kedere ve düşünceye kapılır; deveden indiğini gören hasta olur, sonra iyileşir. Deveye binmiş olduğu halde yolunu kaybedip bilmediği yerlere gittiğini gören, şaşkınlığa düşer. Bir dışı deve bulduğunu gören, evlenir. Eğer o dışı devenin bir de yavrusu varsa, aldı-gi kadından bir çocuğu olur. Danyal Aleyhisselama göre: Rüyada kızgın bir deve görmek asil bir erkeğe delalet eder. Rüyasında kendi mali olan bir çok develeri otlattığını gören, bir yere amir olur ve sözü geçer. Rüyada deve. kadın hizmetçiye delalet eder. Devenin yavrusu olması bir çocuğu olacağına, malinin artmasına, yahut muradinin olacağına işarettir. Kirmanî'ye göre: bir yerde bir çok develerden oluşan bir sürü görmek, düşmanların toplandığına veya bir sel geleceğine veya bir hastalık çıkacağına; eğer develer buğday veya arpa yüklü ise, bu selden hayır ve rızk hasıl olacağına delildir. Devenin cesedinden kan aktığını görmek, mutluluk ve nimete; yularından tutup bir deveyi götürdüğünü görmek, bir kişi ile düşmanlığa; sahrada veya çölde bir çok başı boş develer bulduğunu görmek, yükseleceğine ve sözlerinin geçerli olacağına; iki deve bulduğunu görmek, bir iti-barli insandan menfaat bulacağına; bir kadının deveye binmiş ve istediği yere sürdüğünü görmek, evleneceğine ve kocasının kendisine saygılı ve itaatli olacağına; devesinin başka bir deveyi çektiğini görmek, devlet büyüğünden mal ve nimet alacağına; deve derisi görmek, fayda bulacağına; bir rivayete göre mirasa konacağına; bir devenin kendisiyle konuştuğunu görmek, herkesin şaşıracağı bir yerden hayır ve menfaat göreceğine delalet eder. Dışı bir deve-nin etini dağıttığını görmek, karısının malını israf etmeğe; devesini sağdığını görmek, devletten mal veya para alacağına; devenin memesinden bal sağdığını görmek, helal mala; bir yere bir çok develerin girdiğini görmek, etrafının düşmanla çevrili olduğuna; devenin üzerine bastığını görmek, korkuya düştüğüne; eğer memur veya işçi ise, işinden atılacağına işarettir. Es-Salimi'ye göre; rüyasında kimin olduğunu bilmediği bir deveye bindiğini gören, uzak bir yolculuğa çıkar. Halid'ül-Isfahanî'ye göre: Rüyasında deveye bindiğini gö-ren, büyük bir şerefe nail olur. Rüyayı gören hasta ise vefat eder. Rüyada kendi üzerine devenin bindiğini gören, hüzne kapılır. Bir kadının deveye bindiğini görmesi, evlenmesi ile yorumlanır. Eğer kadın evli ise hayırdır. Eğer kocası gurbette ise döner. Bir deveyi muvakkaten aldığını gören hasta olur ve çabuk iyileşir. Bir deve ile uğraştığını gören, düşmanı ile çarpışır. Bir rivayete göre akrabasından biri olur. Bir deveyi zapt ederek yola getirdiğini gören, düşmanına üstün gelir. Evinde bir deve olduğunu gören, eğer hasta ise iyileşir, bir rivayete göre de, ev halkı bir nimete kavuşur. Evinde kesilmiş bir deve görmek, o evin ev sahibinin ölümüne işarettir. Evinin kapısında çökmüş bir deve gören, eğer hastası varsa, olur. Erkek devenin dışı develeri kovaladığını görmek, zalim bir devlet adamına, düşmana veya halka zarar veren sele delalet eder. Rüyada bir devenin sığamayacağı derecede dar bir yerden, de-ve ile geçtiğini görmek, alışılmadık bir işi yapmaya; bir dışı devenin bir yere girdiğini görmek, fitneye; dışı devenin sütünün meme-sinden aktığını görmek, berekete; bir dışı deve bulduğunu veya ona bindiğini görmek asil bir kadın ile evlenmeye; deveyi sağmak, kadınlardan mal geleceğine; dışı devesinin kaçtığını görmek, eşiyle arasının bozulacağına delalet eder.